Защита на лични данни

Магазин Cornersport се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

Магазин Cornersport се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.

Магазин Cornersport се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

  • Обработка на клиентска поръчка 
  • Статистически цели, за подобряване работата на магазина
  • Администриране и обслужване съдържанието на магазина
  • Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас

Когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин Cornersport чрез електронна поща,телефон, съобщение от Viber за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин Cornersport, моля направете правилната отметка в определената за целта кутийка тук .
Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

  • Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

Политика за защита на клиентските данни при плащане с банкова карта:

  • Картови данни – Търговеца няма достъп до тези данни а само обслужващата Ви банка
  • Автентикационни данни – Търговеца няма достъп до тези данни, а само банката Издател на картатa

Снимки, илюстрации и описание на продукт:

Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на прозиводителя.

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин Cornersport и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.